Azure DevOps Collaboration Bootcamp (Digitalt via Zoom)
En stor utmaning.
En stor utmaning som vi utvecklare har är att kommunicera med kunden, och särskilt med de personer som ansvarar för kraven på den produkt vi skall utveckla. Det är vi nog alla överens om.
Hur skall man kunna förbättra detta samarbete? Så att man i bättre tid får ordning på ofullständiga, otydliga och motsägelsefulla krav. Är det alldeles omöjligt, eller finns det andra sätt än de vi använder idag?
Vi menar
att det gör det.
Och det visar vi i vår bootcamp.
Du får dessutom träna på olika sätt att få kunden involverad och mer än villig att delta under hela resan mot färdig produkt. Med ordnade krav som resultat, och därmed också en snabbare levererad och bättre produkt.
Du tillägnar dig nya och viktiga färdigheter och angreppssätt! Sådana som dramatiskt kommer att förbättra din så viktiga samverkan med din kund.
Bättre bilder ger bättre samverkan
De hjälper dina kunder att ge dig sin bild av den verksamhet produkten skall stödja. Och när din produkts backlog speglar den bilden kan de ge dig feedback. Feedback som du behöver för att ge din produkts backlog exakt rätt innehåll och rätt struktur.

Produktsponsorn och andra i ledningsposition är speciellt intresserade av de övre abstraktionsnivåerna. Därför ger du dem diagram som sätter dessa nivåer i skarpt fokus. Som den här:
Den sätter produktens 'top epic' i fokus. Den presenterar dess barn och barnbarn. Den visar hur du övergripande uppfattar kundens verksamhet, vilket gör att de kan ge dig god och värdefull feedback. Så att du kan utveckla den till en perfekt spegelbild av deras egen vy.

Nästa diagram är på lägre nivå och är perfekt för områdesexperter, handledare och ”power users”.
Den sätter ett epic på mellannivå i fokus. Den visar barn och barnbarn till detta epic. Features och User Stories. Dessa intressenter förstår den direkt! De känner igen sig i den. Den hjälper dem att ge dig den feedback du behöver för att få den till en perfekt spegelbild av deras syn på sin verksamhet.

Och utifrån den kan ni tillsammans med laserskärpa precisera de behov produkten måste uppfylla.
Den starka kopplingen mellan produktens backlog och verksamheten ger dig bättre kontroll över kraven. Du får tidigare och med färre försök bättre kunskap om och bättre struktur på dem. Och det blir lättare att hitta och lösa upp konflikter mellan dem.
Koppla microservices till epics
När din produkts backlog väl speglar verksamheten har du en guldsits. Då kan du utforma produkten så att den påminner om verksamheten. Du kan till exempel, som bilden här visar, koppla en microservice till ett epic.
Ett enda ansvarDen får ett enda ansvar. Den skall fullt ut stödja detta epic och alla dess avkomma. Den skall inte göra något annat än det. Då uppstår en gynnsam situation:
Det finns ingen annan anledning att ändra den än att detta epic (eller någon av dess avkomma) vill ha den ändrad.
Lättare att förändraDärför blir det så mycket lättare att göra ändringen. Oavsett om det är en justering, utökning eller behovsändring. Noll konkurrerande konsumenter minskar komplexiteten. Resultatet blir då en snabbare och tryggare ändring till en lägre kostnad.

Det här gäller inte bara för microservices utan också för andra komponenter som Azure Functions och UI-komponenter.
Fruktbar samverkan med verksamheten
Nyckeln till en bra produkt är fruktbar samverkan med verksamheten. Får du inte till det förblir kraven ofullständiga, otydliga och motsägelsefulla. Och då kan inte produkten bli riktigt bra.
FörutsättningarFör att uppnå denna fruktbara samverkan måste två förutsättningar uppfyllas.
De team-medlemmar som skall utveckla produkten måste förstå den ur ett verksamhetsperspektiv.
Verksamhetens representanter måste förstå hur teamet ser på och förstår verksamheten och verksamhetens krav.
Det förutsätter att de delar vyer som båda kan förhålla sig till. Vyer som hämtas från produktens backlog men visas ur ett verksamhetsperspektiv. Vyer som dessa:
Det är det här som en stor del av vår bootcamp handlar om. Den andra delen handlar om hur du går från de förtydligade kraven till en lösning som tillgodoser dem. Och som också lätt kan anpassas till ändrade krav.
Upplägg och innehåll
Azure DevOps Collaboration Bootcamp är upplagt som ett digitalt träningsläger med Zoom som teknisk plattform.

Ledare för bootcampen är Sten Sundblad och Per Sundblad. Språket är svenska och dokumentationen från bootcampen är på engelska.

Den omfattar fyra eftermiddagar. Först två i följd, och sedan med en vecka mellanrum ytterligare två eftermiddagar.

Du jobbar i projekt som du själv skapar i din egen Azure DevOps-miljö.

Du får tillgång till Backlog Enhancer, en produkt som är utvecklad av Sundblad Software.

Backlog Enhancer är en Azure DevOps Extension och den integrerar fullt ut i din Azure DevOps-miljö och arbetar direkt mot din produkts backlog. Den erbjuder verksamhetsorienterade vyer av denna backlog, något som dramatiskt förbättrar chansen till ett gott resultat av din samverkan med verksamheten. (I deltagaravgiften ingår en 6-månaders licens för Backlog Enhancer.)
Video
Kort introduktion till Backlog Enhancer
Starta video (3:06)
Innehållsmässigt består Bootcamp av två huvuddelar. Den första delen omfattar de två första eftermiddagarna och den andra omfattar de två sista.
Kravdelen Kravdelens mål är att bygga upp en product backlog som speglar verksamhetens syn på de relevanta aktiviteter produkten skall stödja. Detta kräver en effektiv samverkan med verksamhetens intressenter och ger en perfekt struktur på vilken väl strukturerade krav kan hängas upp.

I denna del tränas du i aktiviteter som de här:

Att i samverkan med ansvariga för den verksamhet din produkt skall stödja hitta det epic eller de epics som utgör kontexten för din produkt.
Att i samverkan med operativ personal bygga ut dessa epics med features och user stories.
Att i Azure DevOps föra in resultaten av denna samverkan. Att med Backlog Enhancers verksamhetsorienterade vyer på ett begripligt sätt redovisa dessa vyer för verksamheten.
Designdelen I designdelen utgår du från det innehåll och den struktur du i samverkan med verksamheten har byggt upp i produktens backlog. Du förankrar dem hos den del av teamet som inte aktivt medverkat i att ta fram dem, så att hela teamet delar samma bild av den verksamhet som skall stödjas.

I denna del tränas du i aktiviteter som de här:

Att systematiskt finna de epics som är lämpligast att få fullt stöd av var sin egen microservice, de som ger den optimala kombinationen av 'high cohesion' och 'loose coupling'.
Att på motsvarande sätt finna de epics, features och user stories som är mest lämpade att få stöd av Micro Frontends, UI Forms, Azure Function Apps och Azure Functions.
I Azure DevOps föra in resultaten av dessa aktiviteter. Att med Backlog Enhancers verksamhetsorienterade vyer redovisa den design du och ditt team successivt bygger upp och gör klar för implementering.
Registrering
Azure DevOps Collaboration Bootcamp
Steg 1
Ditt evenemang
4 halvdagar
27 – 28 januari 2021
3 – 4 februari 2021
13:00-17:00
Digitalt via Zoom
 
 
 
4 halvdagar
16 – 17 februari 2021
23 – 24 februari 2021
13:00-17:00
Digitalt via Zoom
 
 
 
4 halvdagar
9 – 10 mars 2021
23 – 24 mars 2021
13:00-17:00
Digitalt via Zoom
 
 
 
4 halvdagar
13 – 14 april 2021
20 – 21 april 2021
13:00-17:00
Digitalt via Zoom
 
 
 
4 halvdagar
18 - 19 maj 2021
25 – 26 maj 2021
13:00-17:00
Digitalt via Zoom
15 500
kr
VÄLJ
4 halvdagar
1 - 2 juni 2021
8 – 9 juni 2021
13:00-17:00
Digitalt via Zoom
15 500
kr
VÄLJ
Steg 2
Dina uppgifter
Steg 3
Din betalning
Faktura
(Elektronisk)
Azure DevOps Collaboration Bootcamp 4 halvdagar
7 750 kr
VAT 25%
1 938 kr
Total
9 688kr

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra din registrering.
Har du frågor om vår Bootcamp?
Fyll i frågeformuläret så återkommer vi till dig med vändande e-post!