Allmänna villkor Azure DevOps Collaboration Bootcamp

Betalning

Betalning sker mot elektronisk faktura med 10 dagars betalningsvillkor.

Avbokning och ombokning

Anmälan är bindande så snart vi accepterat och bekräftat att deltagaren antagits på aktuell bootcamp.

Vid förhinder kan deltagaren efter vårt godkännande boka om anmälningen till annan deltagare på samma företag eller till annat Bootcamp-tillfälle.

Vid avbokning 2 eller flera veckor för start av bootcamp debiteras 50 % av avgiften för bootcamp. För att undvika detta kan deltagaren enligt ovan boka om anmälningen till annan deltagare eller till annat Bootcamp-tillfälle.

Vid avbokning senare än 2 veckor före start av bootcamp debiteras 100 % av avgiften för bootcamp. För att undvika detta kan deltagaren enligt ovan boka om anmälningen till annan deltagare eller till annat Bootcamp-tillfälle.