Backlog Enhancer
Leverera en bättre produkt snabbare till lägre kostnad.
Verksamhetsorienterade vyer av din produkts backlog. Ger bättre samverkan med organisationen för bättre information och feedback. Leder till bättre innehåll och struktur i produktens backlog. Bättre underlag för produktdesign. Bättre produkt. Snabbare leverans. Lägre utvecklingskostnad. 28 dagars free trial. Snart tillgänglig på Azure DevOps Marketplace.
Backlog Enhancer
En ny Azure DevOps Extension.
Backlog Enhancer är en Azure DevOps Extension utvecklad av Sundblad Software. Den har två huvuduppgifter:

Den första är att hjälpa ditt team att förbättra produktens backlog. Den andra är att hjälpa teamet att dra fördel av dessa förbättringar. Att utnyttja dem till att skapa en bättre produkt. Slutresultatet är en snabbare leverans av en bättre produkt till en lägre kostnad.
Backlog Enhancers främsta bidrag till detta är:

  • Att förbättra teamets samverkan med intressenter från organisationen. Backlog Enhancer kan visa backloggens innehåll ur ett verksamhetsperspektiv. Detta tilltalar intressenterna och gör det lätt för dem att tolka. Därför kan de ge teamet bättre information och bättre feedback.
  • Utifrån det kan teamet förbättra backloggens innehåll och struktur. Få den att bättre spegla verksamhetens bild av sina egna aktiviteter.
  • Denna spegelbild hjälper teamets medlemmar att förstå sin produkt ur ett verksamhetsperspektiv. Detta leder till förbättrat beslutsfattande inom teamet. Vilket i sin tur leder till en bättre produkt och en smidigare utvecklingsprocess.
  • Denna förbättrade produkt har tre distinkta egenskaper: (1) Den tillgodoser organisationens och användarnas behov som de ser ut idag. (2) Den är lätt att anpassa till framtida förändringar i dessa behov. (3) Efter varje anpassning bibehåller den sin goda anpassningsförmåga till kommande ändringar.
Backlog Enhancer kan alltså hjälpa teamet att skapa en bättre produkt med bättre livskraft. Nyckeln till detta är den förbättrade samverkan med organisationen som Backlog Enhancer gör möjlig.

Nyckeln till det är de vyer av produktens backlog som Backlog Enhancer visar upp. Vyer som tilltalar och är lätta att förstå för verksamhetens representanter. Vyer som tillåter dem att ge bättre information och feedback till teamet.

Vyer som hjälper teamet att utforma en bättre produkt. En bättre produkt med bättre livskraft.


Video
Kort introduktion till Backlog Enhancer
Starta video (3:06)
Status
Februari 2021
Backlog Enhancer finns just nu i en begränsad beta-version. Inom kort kommer Backlog Enhancer att finnas tillgänglig på Azure DevOps Marketplace.